Herstel kademuren stokt

Herstel kademuren stokt
Ben Nijssen

Het (op de foto) melkwitte water tussen de damwand en de kademuur wil maar niet weg
© Sjaak Ramakers

De nieuwe aannemer die de kademuren langs de Oude- en Nieuwegracht herstelt zette er direct de sokken in. Over drie rakken tegelijk (vanaf Brandstraat tot Lange Rozendaal) werden damwanden geslagen. Vervolgens stokte het echter. Het werk ligt al maanden vrijwel stil, omdat de Beens Groep uit Genemuiden er niet in slaagt de bouwput tussen damwand en kademuur waterdicht (en vervolgens droog) te krijgen.

Duikers deden een uitgebreid onderwateronderzoek, waarbij het vermoeden werd bevestigd dat er water onder en langs de zogenaamde rioolkoffer loopt. De koffer is de betonnen bak met de rioolbuizen op de bodem van de gracht. Er werd een nieuwe werkwijze ontwikkeld, maar ook die loste het probleem niet op. Stadswerken studeert nu op andere mogelijkheden. Ook de eerste aannemer heeft bij zijn werkzaamheden (de pilot) met precies dezelfde ellende te maken gehad. Dit is ook met de Beens Groep besproken.

Volgens het personeel van de aannemer is het een geluk bij een ongeluk dat de problemen ontstonden in een tijd dat veel werknemers met vakantie waren. Er kon toen toch niet hard worden opgeschoten. Maar nu wordt het tijd dat er weer schot in de zaak komt. De bewoners en bedrijven langs drie rakken zitten intussen al maanden met een bouwput voor hun neus.

Scheefstand

Bij een beoordeling van de bomen op het gedeelte van de werf waarvan vorig jaar de kademuren waren hersteld bleken twee bomen opeens scheef te staan: een paardenkastanje ter hoogte van Oudegracht 421 en een meelbes bij nummer 417. Een extern bureau deed onderzoek. Omdat de beginsituatie niet goed in kaart was gebracht is het niet zeker dat de werkzaamheden aan de kademuur de oorzaak van de scheefstand zijn. Maar het lijkt er sterk op dat de stabiliteit van de bomen is verslechterd door het beschadiging van de wortels aan één zijde dichtbij de stam. De bomen zullen zeker niet direct het loodje leggen, maar moeten wèl goed in de gaten gehouden worden. Extra oplettendheid is in de toekomst nodig bij alle bomen die dicht langs de kademuren staan. In de week van 8-12 september zijn alle bomen op de Oude- en Nieuwegracht gecontroleerd via de VTA (Visual Tree Assessment). Dat wil zeggen dat ze goed bekeken zijn.