De Binnenstadskrant is een initiatief van bewonersgroepen in de binnenstad van Utrecht. De Binnenstadskrant komt vijf keer per jaar uit, wordt huis-aan-huis verspreid in de binnenstad van Utrecht in een oplage van 10.000 exemplaren en ligt bij: VVV/RonDom, postkantoor Ledig Erf, Centrale Bibliotheek, kerken en musea.

De Binnenstadskrant is een stichting; het bestuur bestaat uit Geeske Bakker, Els Leicher, Cor Schoonenberg en Peter Zonderland.

Coördinator-eindredacteur

Dick Franssen

Fotografie

Coördinator: Sjaak Ramakers
Aan vrijwel alle nummers werken als fotografen mee:
Humphrey Daniëls
Saar Rypkema
Patrick van der Sande
Gerard Arninkhof

Vormgeving

Communicatieteam x-hoogte

Website

Fred Zuijdendorp

 

De Binnenstadskrant is mogelijk gemaakt met bijdragen van:

 • Wijkraad Binnenstad
 • Bewonersgroepen Binnenstad
 • Wijkbureau Binnenstad
 • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Welzijnszaken
 • Particuliere giften
 • Bedrijven, instellingen en bewoners die de Binnenstadskrant willen ondersteunen met een financiële bijdrage kunnen een bedrag overmaken naar: Giro 245122 ten name van Binnenstadskrant Utrecht

  Brieven en kopij sturen naar:
  Binnenstadskrant
  Nieuwegracht 82
  3512 LW Utrecht

  Telefoon: (030) 23 14 555

  Reacties naar:

  De redactie heeft het recht om brieven en kopij in te korten. Overname van artikelen mag alleen na toestemming van de auteur of de redactie.

  Abonneren kan voor €12,50 per jaar (vijf nummers).