februari
 
april
 
juni
 
oktober
 
december
 

De nieuwe website www.binnenstadskrantutrecht.nl is online.
Nieuwe edities van de krant staan alleen nog op die website.

(pdf niet beschikbaar)
Agatha Snellenschool
De oudste neutrale bijzondere school van Nederland noemt de Agatha Snellenschool zich trots. In 1898 begonnen als huiskamerschooltje onder leiding van mejuffrouw Snellen aan wat nu de Alexander Numankade is, vanaf 1925 jarenlang gehuisvest in de Zuilenstr

Overleggroep Binnenstad
De Overleggroep Binnenstad is samengesteld uit bewoners en ondernemers uit de binnenstad en geeft het Wijkbureau Binnenstad en het college van B&W advies over zaken die spelen in de binnenstad. De Overleggroep komt één keer per maand bij

Cumulus: een kindercentrum is onze droom
Eerst had je de welzijnsinstelling SWUC (Stichting Welzijn Utrecht Centrum). Deze fuseerde met Noordoost en werd UNO-Centrum. En nu is er een fusie met Overvecht. Nieuwe naam: Cumulus. Aan Annelie Stevens, directeur van Cumulus, vragen we waarom alweer ee

HOV in Wittevrouwen- en Voorstraat?
De Wittevrouwen- en Voorstraat tellen veel monumentale panden, waarmee het een geschikt decor vormt voor tal van kleinschalige middenstand en bedrijvigheid. Toch zijn de overlevingskansen niet erg hoog. Het aanbod van winkeltjes komt en gaat met een hoge

Collegeprogramma
In het Collegeprogramma 2001-2006 staan voor de binnenstad een aantal relevante zaken. Een opsomming.

Boeken


Cameratoezicht van start
Vanaf donderdag 8 februari zal de politie in delen van de binnenstad tijdens de uitgaansnachten van donderdag, vrijdag en zaterdag toezicht houden door middel van camera’s.

de inktpot