februari
 
april
 
juni
 
september
 
november
 

De nieuwe website www.binnenstadskrantutrecht.nl is online.
Nieuwe edities van de krant staan alleen nog op die website.

Donnerjaren
Einde dreigt voor 67 bomen op werven
De gemeente zegt dat de selectie van de 67 bomen die moeten verdwijnen in verband met het herstel van de kademuren van de werven met de uiterste terughoudendheid is gebeurd. Critici vinden dat de benadering wel erg "technisch" is. Hoe dan ook, er zullen heel wat bomen verdwijnen. Op sommige plaatsen zal het beeld daardoor dramatisch veranderen.

Groningen-Utrecht-Groningen-Utrecht
In de tijd dat Peter Smids directeur was van het Muziekcentrum bleef hij terugverlangen naar Groningen. Eenmaal met pensioen besloten zijn vrouw en hij te verhuizen naar de stad waar ze met zoveel plezier hadden gewoond. Maar na een poosje ontdekten ze dat er bij nader inzien toch iets boven Groningen gaat: Utrecht.

Doorgaan en niet versagen
Een opmerkelijk fenomeen: de bekende Utrechtse actievoerders zijn allemaal tenminste zestig. Een van hen is Theo Haffmans, strijder voor behoud en verbetering van het Zocherplantsoen. Hij houdt van de Middeleeuwse kerken, maar zo langzamerhand nog meer van bomen. Het doet hem goed dat zijn club, de Stichting Singelgebied, een paar mooie resultaten behaalde.

Meer huurhuizen voor ouderen
In het wijkakkoord staat de belofte dat de woningbouwverenigingen meer mogelijkheden voor ouderen zullen scheppen om in de Binnenstad te blijven wonen. Chiel Rottier, wijkraad lid (en straks lid van de gemeenteraad) is er van overtuigd dat de corporaties hun woord gestand doen.

Leegstand winkels dreigt helemaal niet
Redacteur Gert Sjoerd Kuperus bestrijdt de opvatting van Kees van Oosten, gastschrijver in het vorige nummer, dat er in de Binnenstad (zonder Hoogh Catharijne) een overschot aan winkels dreigt. Hij ziet juist hele goede perspectieven.

‘Persoonlijke contacten, daarom gaat het’
Hij is niet geboren in Utrecht, maar Laurens Bogers bracht er wel zijn jeugd door en woont nu alweer een jaar of vijfendertig in de Binnenstad. Daar is hij een enthousiast lid van een ouderengroep van de welzijnsorganisatie Cumulus.