februari
 
mei
 
juli
 
oktober
 
december
 

De nieuwe website www.binnenstadskrantutrecht.nl is online.
Nieuwe edities van de krant staan alleen nog op die website.

(pdf niet beschikbaar)
Stationsgebied
Plannen Stationsgebied
Het college van B&W heeft voor het Stationsgebied twee plannen gepresenteerd, Plan 1 en Plan A, waaruit de Utrechtse burger op 15 mei via een referendum een keuze kan maken.

Stationsgebied: Verkeersproblematiek onderbelicht
De Utrechters kunnen op 15 mei via een referendum beslissen hoe het toekomstige Stationsgebied wordt ingericht. Men kan dan kiezen uit een plan A en een plan 1.

Stationsgebied valt uiteen in losse projecten
Nog ruim drie maanden en de Utrechtse bevolking kan haar keuze maken voor één van de twee plannen die voor het Stationsgebied zijn uitgewerkt.

Ondernemersvereniging Centrum Utrecht
De kop van het nieuwe jaar is eraf en bij het afscheid van de gulden, in ruil voor de euro, hebben de ondernemers een grote en belangrijke rol gespeeld. Dankzij goede voorbereiding, geduld en begrip van de consument en vooral flexibele instelling van de m

Beeld pelgrimJacobsgasthuissteeg
De geschiedenis van het beeldje in de Jacobsgasthuissteeg is voor de lezer van de Binnenstadskrant bekend. De kunstcommissie ‘de perenboom is dood’ had toestemming en geld van de gemeente gekregen voor een beeldje, na het indienen van een Recht

Feestje voor actieve bewoners en ondernemers
Op 29 november was het een drukte van belang in Trait d’Union in de Voetiusstraat. Zo’n 60 actieve bewoners en ondernemers uit de binnenstad werden door het wijkbureau in het zonnetje gezet. De gemeente wilde deze burgers bedanken voor hun actie

Uitbreiding Catharijnehuis
Tijdens de behandeling van de gemeente-begroting 2002 in november 2001 is een motie aangenomen waarin is opgenomen dat het Catharijnehuis haar dagopvang voor niet-verslaafde dak- en thuislozen mag uitbreiden. Het zou dan gaan om uitbreiding naar de vrijko

Verkoop sociale huurwoningen
Al geruime tijd is er een felle discussie over de verkoop van sociale huur-woningen in de binnenstad door de woningcorporaties. Bewonersgroepen stelden dat door de verkoop van huurwoningen mensen met een laag of zelfs modaal inkomen niet meer kunnen wonen