februari
 
april
 
juni
 
september
 
november
 

De nieuwe website www.binnenstadskrantutrecht.nl is online.
Nieuwe edities van de krant staan alleen nog op die website.

Zocher onder handen
Zocher onder handen
Landschapsarchitecten van de gemeente leggen de laatste hand aan een beheersplan voor het Zocherplantsoen, de weergaloze groene strik rond de Binnenstad. De bedoeling van het plan is de cultuurhistorische waarde van het wandelgebied te vergroten.

Proef 90 decibel tot eind 2004
De proef om bij twee buiten-evenementen per jaar hardere muziek toe te staan dan 80 dB(A) zal duren tot eind 2004, heeft het college besloten. Gedurende die tijd mag tijdens twee festivals negentig decibel – dat is twee keer zo veel als tachtig deci

Jaarbeurs moet rommel opruimen
Jaarbeurs, NS en gemeente hebben afspraken gemaakt over het verminderen van de vervuiling bij grote evenementen in de Jaarbeurs.

Wijkspreekuur bevalt
De wijkwethouders en bezoekers zijn tevreden over het wijkspreekuur. Alleen de afhandeling van gemaakte afspraken kan beter.